Rotväxter

Till rotväxterna brukar man föra en rad växter från olika familjer som alla har en näringsrik rotstock. Växterna är i regel tvååriga. Roten bildas under första året för växten ska få näring nog att gå i frö året därpå. Vi nöjer oss med att odla växterna som ettåriga och använder rötterna. De innehåller ganska mycket kolhydrater, mineralämnen och vitaminer. De är härdiga och de flesta kan odla i hela landet.Några av dem hör dessutom till de mesta högavkastande nyttoväxter som finns. Morötter kan ge en skörd på 40-50 ton per ha om de får växa ut till full storlek.De flesta rotväxter är lätta att lagra vintertid inomhus i fuktig sand eller utomhus i stuka.